Minne ord


Den 16 april kom den triste melding om at Svein Johan Hessen sovnet stille inn på Haukeland sykehus 83 år gammel.

Der tapte han kampen mot kreft , han var fast bestemt på å vinne over dette også -slik gikk det dessverre ikke.

Det er en av våre støttespillere for å danne Norsk Forening For Slagrammede som med dette er gått bort.

Fra hans ungdom av engasjerte han seg i forenings livet i forskjellige organisasjoner og lag.Hans yrkesaktive liv ble innen markedsføring og økonomi.Hadde en rekke verv også i styre sammenheng i andre lag og foreninger gjennom sin tid .

Da han selv ble rammet av slag ble han raskt engasjert i dette temaet med diagnose foreninger også.Han hadde en rekke verv og ble en kjent person i denne sammenhengen, og fikk en rekke kontakter om temaet.

Han hadde en egen evne til nettopp å knytte kontrakter til seg til det beste for saken han brente for.

Da Norsk Forening For Slagrammede ble dannet, hadde han en sentral rolle i å få den opp å gå og fungere til beste for alle.La sterkt vekt på det sosiale og at det skulle være hyggelig å treffes selv om et slag hadde rammet en og la sterk vekt på at pårørende og øvrige interesserte skulle kunne finne seg til rette også.

Må innrømme at det er enkelte uttalelser som mange kunne en forundret seg over :At der er flere forening i denne diagnosen gruppen er bare fornuftig. For den enkelte måtte kunne velg sin forening, det var kun et krav han hadde til dette:alle konkurrerte på like nivå og vilkår.Her kommer hans utdannelse som markedsleder til sin rett. Det er jo opp til oss å markedsføre oss rett - det ligge mange utfordring i dette.

Det er mange som har hørt og lest mange av Sveins innlegg, der hans ordtak til stadighet dukket opp :

Lev i glede.

Det gikk en tid før mange helt forstod dette ordtaket, han var av den oppfatningen av at på tross slag, og gjerne en dårlig periode måtte vi ikke glemme å leve også, prøve å ha det hyggelig og sosialt sammen. Dette ble så viktig for ham å kunne formidle.

Han hadde også den evnen til å få andre til å engasjer seg lokalt og sentralt slik de fikk muligheter til å delta på høstkonferanser og delegater til årsmøtene.Da han for noen år siden oppdaget at forening var "truet" i sin eksistens ble en hektisk periode for Svein.Igjen kom hans ønske om at Norsk Forening For Slagrammede skulle forbli en selvstendig diagnose forening.

Da kreften rammet han og han ble mer og mer redusert , klarte han aldri å forlate tanken om at Norsk Forening For Slagrammede måtte forbli et tilbud til den slagrammede og deres pårørende.

Det gikk sterkt inn på han at han ble av noen ble karakterisert som lite framsynt og bakstverks i dette forholdet til vår selvstendighet som forening, dette slapp ikke taket hos han helt til det siste.

Våre tanker går til hans familie som har mistet en kjær mann, far, svigerfar og bestefar.

Norsk Forening For Slagrammede har miste en lojal og trofast støtte for foreningens helhet.

Jeg personlig har mistet en trofast, omsorgsfull og god venn.

Vi lyser fred over Svein Johan Hessen minne.

Nyeste kommentarer

28.03 | 10:34

Hei. Jeg lurer på om det finnes ett møtepunkt her i Bergen for slagpasienter over 60 år? Evt ett program med aktiviteter?
Mvh Anne

05.02 | 20:13

Hva skjer.?.blir dett snart m edlemsmøte eller fredagslunch igjen..savner og møtes😢

25.09 | 12:48

Flotte bilder.👍

15.02 | 18:42

Lykke til 👍💐💐